Scultura in Bronzo Epoca '900

Scultura in Bronzo Epoca ‘900 firmata Paolo Troubetzkoy (1866-1938).